Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI TEMEL BİLİMLER

TUS SORULARI TEMEL BİLİMLER

 

 

1. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kirişi el bileğinin distalinden geçmez?
A)
M. Extansor carpi ulnaris
B) M. Extensöor carpi radialis longus
C) M. Extensor carpi radialis brevis
D) M. Brachioradialis
E)
M. Abductor pollicus longus
(Cevap D)

2. Aşağıdaki kaslardan hangisi pelvis duvarını iç taraftan döşer?
A)
M. Transversus perinei süperficialis
B) M. Transversus perinei profundus
C) M. Bulbospongiosus
D) M. İschiocavernosus
E) M. Levator ani
(Cevap E)

3. Aşağıdaki kaslardan hangisi karın ön ve yan duvarında yer almaz?
A)
M. Obliquus externus
B) M. Quadratus lumborum
C)
M. Transversus
D) M. Obliquus internus
E) M. Rectus abdominis
(Cevap B)

4. Aşağıdakilerden hangisi parotis bezinin sekromotor siniridir?
A)
N. Vagus
B) N. Facialis
C) N. Trigeminus
D) N. Glossopharyngeus
E)
N. Petrosus majör
(Cevap D)

5. Sol homonim hemianopi görülen bir hastada aşağıdakilerden hangisinde bir zedelenme olduğu düşünülmelidir?
A) Sağ tractus opticus
B)
Sağ nervus opticus
C) Sol tractus opticus
D) Sol nervus opticus
E) Sol tractus geniculocalcarinus
(Cevap A)

6.

Şekilde X ile gösterilen arter aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A. Cerebri media
B) A. Cerebri anterior
C)
A. Communicans anterior
D) A. Communicans posterior
E) A. Cerebri posterior
(Cevap B)

7. Vena testicularis sinistra aşağıdaki venlerden hangisine açılır?
A) V. Renalis sinistra
B)
V. Cava inferior
C) V. Cava süperior
D) V. Mesenterica superior
E) V. Mesenterica inferior
(Cevap A)

8. Fonticulus posterior aşağıdakilerden hangisinde verilen iki kemik arasında yer alır?
A)
Frontal-Parietal
B) Frontal-Occipital
C) Occipital- Parietal
D)
Frontal-Temporal
E) Parietal-Temporal
(Cevap C)

9. Aşağıdaki eklemlerin hangisinde discus artricularis bulunmaz?
A)
Symphysis intervertebralis
B) Symphysis pubis
C) Art. Sternoclavicularis
D) Art. Temporomandibularis
E) Art. Talocruralis
(Cevap E)


10. A. Ovarica aşağıdakilerden hangisinin aracılığı ile overe gelir?
A)
Ligamentum teres uteri
B) Ligamentum suspensorium overi
C)
Mezometrium
D) Mezosalpinks
E) Ligamentum overi proprium
(Cevap B)

 

11. Pelvis sabitken, tek taraflı kasıldığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. obliquus externus abdominis

B) M. iliacus

C) M. transversus abdominis

D) M. rectus abdominis

E) M. pyramidalis

 

 

 

TUS SORULARI TEMEL BİLİMLER - TEMEL BİLİMLER TUS SORULARI - TUS - SORULARI - TEMEL BİLİMLER - KONUSU