Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI MİKROBİYOLOJİ

TUS MİKROBİYOLOJİ SORULARI

 

1. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi, Gram (-) bakteri enfeksiyonunda endotoksin salınımı sonucu makrofaj ve B hücrelerinden salınarak ateşe neden olur?
A) İnterlökin-6
B) İnterlökin-10
C) İnterferon alfa
D) Granülosit stimüle edici faktör
E) İnterlökin-5


2. Genetik bakımdan seks ayrımı gösteren iki bakteri arasında geçici bir köprü aracılığıyla genetik madde aktarılması olayına ne ad verilir?
A) Transformasyon
B) Transdüksiyon
C) Transfeksiyon
D) Konjugasyon
E) Transpozisyon

3. Aşağıdakilerden hangisi difteri toksininin özelliklerinden biri değildir?
A) A-B toksin modeline uygun olması
B) B-korinefaj tarafından kodlanması
C) Protein yapıda olması
D) Elongasyon faktörü (EF-2) inaktive etmesi
E) Yalnızca Corynebacterium diphtheriae tarafından salgılanması

4. AIDS tanısı konan bir hastanın beyin omurilik sıvısında kanlı agarda beta hemoliz yapan, oda ısısında hareketli, katalaz (+), oksidaz (-), Gram (+) basil üremiştir.
Bu hastadaki etken en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erysipelothrix türleri
B) Corynebacterium türleri
C) Streptococcus agalactiae
D) Listeria monocytogenes
E) Streptococcus pyogenes

5. Aşağıdaki toksinlerden hangisi Staphylococcus aureus tarafından salgılanmaz?
A) α-toksin
B) Eksfoliatif toksin
C) Eritrojenik toksin
D) Enterotoksin
E) Toksik şok sendromu toksini

6. Aşağıdaki konak faktörlerinden hangisi Salmonella gastroenteritinde önemli rol oynamaktadır?
A) Mide asiditesi
B) Normal ağız florası
C) Tükürük enzimleri
D) Burun mukozası
E) Özofagus mukozası

 

7. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi gerekir?
A) Legionella pneumophila
B) Leptospira interrogans
C) Mycobacterium tuberculosis
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Mycoplasma hominis:


8. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin viral hemaglütinini parçalayan proteaz üretimine bağlı olarak, influenza virusu ile sinerjik etkileşimi vardır?
A) Klebsiella pneumoniae
B) Staphylococcus aureus
C) Enterobacter aerogenes
D) Enterococcus faecium
E) Neisseria meningitidis

9. Akut hepatit B enfeksiyonu sırasında, bir hastanın serumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisinin saptanması beklenmez?
A) HBsAg (+), HBeAg (+)
B) HBsAg (-), HBeAg (+)
C) HBsAg (+), Anti-HBs (-)
D) HBeAg (+), HBV-DNA (+)
E) HBeAg (-), Anti-HBclgM (+)

10. Aşağıdaki viruslardan hangisi hem hava yolu hem de fekal-oral yolla kişiden kişiye bulaşır?
A) Parainfluenza virusu
B) Solunum sinsityal virusu
C) SARS-Coronavirus
D) Rhinovirus
E) Human Metapneumovirus

11. Herpes simpleks virus ensefalitinde kullanılması gereken örnek ve en duyarlı tanı yöntemi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Beyin omurilik sıvısı ve kültür
B) Beyin omurilik sıvısı ve PCR
C) Serum ve ELISA ile antikor
D) Serum ve floresan antikor
E) Beyin omurilik sıvısı ve floresan antikor

12. Aşağıdaki antiviral ajanlardan hangisi, karşısında verilen virusların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaz?
A) M2 iyon kanalı inhibitörü - Varicella-zoster virusu
B) Revers transkriptaz inhibitörü - Hepatit B virusu
C) Proteaz inhibitörü - İnsan immün yetmezlik virusu
D) Nöraminidaz inhibitörü - İnfluenza tip Ave B virusları
E) Timidin kinaz inhibitörü - Herpes simpleks virusu

13. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi makrofajlardan salındıktan sonra Th-1 hücrelerini indükleyerek gama interferon oluşumuna neden olur?
A) IL-4
B) IL-5
C) IL-9
D) IL-12
E) IL-25

14. Aşağıdakilerden hangisi canlı viral aşılardan biridir?
A) Hepatit B aşısı
B) Kuduz aşısı
C) Difteri-Boğmaca-Tetanos aşısı
D) Salk aşısı
E) Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı

15. Kronik granülomatöz hastalıkta temel bozukluk aşağıdakilerin hangisindedir?
A) Fagositik hücrelerde
B) B lenfositlerde
C) Kompleman sisteminde
D) Antijen sunan hücrede
E) T lenfositlerde

16. Aşağıdakilerden hangisi fenol oksidaz aktivitesine sahiptir?
A) Candida albicans
B) Candida tropicalis
C) Cryptococcus neoformans
D) Cryptococcus albidus
E) Saccharomyces cerevisiae

 

17. Aşağıdaki Candida türlerinin hangisinde intrensek flukonazol direnci vardır?
A) C. parapsilosis
B) C. albicans
C) C. tropicalis
D) C. krusei
E) C. kefyr

18. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi mantar hücre duvarına etki ederek antifungal aktivite gösterir?
A) Terbinafin
B) Nistatin
C) Amfoterisin B
D) Flusitozin
E) Kaspofungin

19. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin ara konağı insandır?
A) Taenia saginata
B) Echinococcus granulosus
C) Fasciola hepatica
D) Enterobius vermicularis
E) Ascaris lumbricoides

 

20. İnsanlarda, aşağıdaki Cryptosporidiozis etkenlerinden hangisi en sık görülür?
A)
C. parvum
B) C. canis
C) C. felis
D) C. muris
E) C. suis

 

 

 

 

TUS SORULARI MİKROBİJOLOJİ - TUS KONULARI MİKROBİYOLOJİ - MİKROBİYOLOJİ - TUS - SORULARI - CEVAPLARI - KONULARI