Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI FİZYOLOJİ

TUS FİZYOLOJİ SINAVINDA ÇIKMIŞ  SORU-CEVAP VE AÇIKLAMALARI

 

Soru 1. Erkek genital kanallarının gelişiminde, Ductus epididimisin oluşumunu uyaran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sertoli hücreleri
B) Leydig hücreleri
C) Spermatogonyum
D) Yüzey epiteli
E) Spermatosit

Bu soru epididimisin embriyonik kökeni ve bunu uyaran faktörün salındığı hücreyi birlikte soran çok güzel bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Burada epididimisin embriyonik kökeni mezonefrik kanal (dukt) (ref1: 27 Kasım 2010 dersi, slide no: 298) ve bunu uyaran faktör testosterondur. Erkekte testosteronun kaynağı olan Leydig hücresi (ref2: 28 Kasım 2010 dersi, slide no: 134) sorunun yanıtıdır.


Soru 2. Aşağıdaki hücre bağlantılarından hangisinin yapısında hücre adezyon molekülü olan integrin yoğun olarak bulunur?
A) Zonula occludens
B) Zonula adherens
C) Macula adherens
D) Konnekson
E) Hemidesmozom

Bu soru integrin’in bağ dokusu bağlanmasında görev aldığını ve bağlantı birimlerinden hemidesmozom’un hücre-bağ dokusu arasında olduğunun bilinip bilinmediğini sınayan güzel bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun yanıtı Tustime Fizyoloji ders notları sayfa 19’da (ref1) açıkça belirtilmektedir.


Soru 3. Bilaminer germ diski oluşturan oluşumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Sinsityotrofoblast ve sitotrofoblast
B) Hipoblast ve epiblast
C) Trofoblast ve ekstraembriyonik mezoderm
D) Trofoblast ve primer villus
E) Sinsityotrofoblast ve tersiyer villus

Ne sorduğu çok açık olan kolay bir sorudur. Embriyonel dönemde 2-3 haftalar arasında izlenen bilaminar germ disk yapısını hipoblast ve epiblast hücreleri meydana getirir


Soru 4: Metakromatik lökodistrofide temel moleküler defekt aşağıdaki hücre bölgelerinin hangisindedir?
A) Mitokondri
B) Mikrotübül
C) Mikrofilaman
D) Lizozom
E) Golgi cisimciği

 

Lizozomal depo hastalıklarından birisini soran (Ref1: Tustime Fizyoloji ders notları sayfa 9) bilgiden ziyade ezber gerektiren bir soru olarak karşımıza çıkan bir sorudur.


Soru 5: Aşağıdaki arterlerden hangisi 1. aortik arkus yapısından gelişir?
A) Hiyoid arter
B) Stapedial arter
C) Maksiller arter
D) Primitif pulmoner arter
E) İnternal karotid arter

Bu soruda 1 farinks arkını besleyen arter sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtı da 27 Kasım 2010 dersi, slide no: 282 (ref1) dersimizde çok açıkça sunulduğu üzere maksiller ve eksternal karotid arterleridir. Seçeneklerde bunlardan maksiller arter bulunmaktadır.


Soru 6: Aşağıdaki duyuların hangisinde uyarı, reseptörün hiperpolarizasyonu ile olur?
A) Görme
B) Koku
C) Dokunma
D) İşitme
E) Tat alma

Görme işleminde reseptör uyarılmasının hiperpolarizasyonla olduğunu konu eden bir sorudur


Soru 7: Aşağıdakilerden hangisinin vazokonstriktör etkisi vardır?
A) Substans P
B) Vazoaktif intestinal peptid
C) Endotelin-1
D) Atrial natriüretik peptid
E) Nitrik oksit

 

Çok açık ve net bir soru olup doku hasarı sonrası damar kasılmasında önemli bir kimyasal olan endotelin-1 sorulmaktadır.


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi maksimal inspirasyonu takiben yapılan zorlu ekspirasyonla çıkarılan hava volümünü tanımlar?
A) İnspirasyon kapasitesi + Soluk volümü
B) İnspirasyon yedek volümü + Fonksiyonel rezidüel kapasite
C) Total akciğer kapasitesi
D) Ekspirasyon yedek volümü + Soluk volümü
E) İnspirasyon kapasitesi + Ekspirasyon yedek volümu

Maksimal inspirasyonu sonrası inspre edilen havanın tidal hacim de dahil verilmesi inspirasyon kapasitesini ifade ederken devamında atılabilen tüm hava ekspirasyon yedek hacmini gösterir


Soru 9: Hipertiroidizmde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Oksijen kullanımında artma
B) İskelet kasında protein katabolizmasında artma
C) Lipid yıkımında azalma
D) Plazma kolesterolünde azalma
E) Vitamin gereksiniminde artma

Tiroid hormonundaki artış lipid yıkımının azalmasına değil artmasına neden olur


Soru 10: REM uykusunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A) EEGʼde düşük voltajlı, hızlı aktivite
B) Hızlı göz hareketleri
C) Kas tonusunda azalma
D) Beyin oksijen kullanımında azalma
E) Aktif rüya görme

REM uykusunda EEG’de beta dalgaları izlenir ki bunlar yüksek frekanslı düşük amplitüdlü dalgalardır. D seçeneği dışındakiler olurken beynin oksijen kullanımı azalmaz, artar.


Soru 11: Aşağıdakilerin hangisinde bir metabolik yol, gerçekleştiği hücre organeliyle birlikte verilmemiştir?
A) Kompleks makromoleküllerin yıkımı – Lizozom
B) DNA ve RNA sentezi – Çekirdek
C) Heksoz monofosfat yolu – Peroksizom
D) Yağ asitlerinin oksidasyonu – Mitokondri
E) Glikoliz ve yağ asitleri sentezi – Sitoplazma

 

A, B, D ve E seçeneklerindeki eşleştirmeler doğrudur (Ref1: Tustime Fizyoloji ders notları sayfa 4 ve 12 arasında ilgili kısımlarda herbiri tektek verilmiştir). Öte yandan heksoz monofosfat yolu digger adıyla pentoz fosfat yolu sitoplazmada izlenmektedir


Soru 12: Prolil hidroksilaz ve lizil hidroksilaz enzimleri, aşağıdaki proteinlerden hangisinin fonksiyonel yapılarının oluşmasında rol oynar?
A) Kompleks makromoleküllerin yıkımı – Lizozom
B) DNA ve RNA sentezi – Çekirdek
C) Heksoz monofosfat yolu – Peroksizom
D) Yağ asitlerinin oksidasyonu – Mitokondri
E) Glikoliz ve yağ asitleri sentezi – Sitoplazma

Prolin ve lizin aminoasitlerinin hidroksilasyonu kollajen sentezinde çok önemlidir (ref1: 27 Kasım 2010 dersi, slide no: 56). Bu enzimlerin kofaktörü olan C vitamin eksikliği bir kollajen sentez defekti olan skorbüte neden olur.

 

 

 

 

TUS SORULARI FİZYOLOJİ - TUS FİZYOLOJİ SORULARI - FİZYOLOJİ - SORULARI - CEVAPLARI - FİZYOLOJİ SORU VE CEVAPLAR