Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI ANATOMİ

TUS SORULARI ANATOMİ

 

1. Aşağıdaki foramenIerden hangisi fossa cranii media'da yer almaz?
A) Foramen caecum
B) Foramen ovale
C) Foramen spinosum
D) Foramen lacerum
E) Foramen rotundum

 
2. Aşağıdaki eklemlerin hangisinde eklem boşluğu içinde disk bulunur?
A) Articulatio radioulnaris proximalis
B) Articulatio subtalaris
C) Articulatio sternoclavicularis
D) Articulatio atlantooccipitalis
E) Articulatio sacroiliaca


3. Aşağıdaki kaslardan hangisi skapula'ya yapışmaksızın omuz ekleminde harekete neden olur?
A) M. triceps brachii
B) M. teres minor
C) M. brachialis
D) M. latissimus dorsi
E) M. serratus anterior


4. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi fossa poplitea'da bulunmaz?
A) Nervus tibialis
B) Nervus cutaneus femoris posterior
C) Nervus peroneus communis
D) Vena saphena parvan'nın son kısmı
E) Vena saphena manga


5. Özofagusun servikal 1/3 bölümünün venleri nereye drene olur?
A) V. thyroidea inferior
B) V. thyroidea superior
C) V. gastrica sinistra
D) V. azygos
E) V. thoracica interna


6. Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsaklarda bulunmaz?
A) Papilla duodeni major
B) Plica circularis
C) Vasa recta
D) Plexus myentericus
E) Taenia libera

 
7. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi superior mediastinumda yer almaz?
A) Arcus aortae
B) Vena azygos
C) Vena cava superior
D) Nervus vagus
E) Ductus thoracicus
 

8. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi glandula submandibularis'in yüzeyel parçasının altyüzü ile komşudur?
A) Arteria lingualis
B) Glandula sublingualis
C) Musculus mylohyoideus
D) Vena facialis
E) Vena lingualis


9. Aşağıdaki arterlerden hangisi medulla spinalis ile ilgili değildir?
A) A. vertebralis
B) A. cervicalis ascendens
C) A. intercostalis posterior
D) A. lumbalis I
E) A. thoracica interna


10. Akomodasyon refl eksinde rol oynayan efferent sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. Opticus
B) N. oculomotorius
C) N. Abducens
D) N. trochlearis
E) N. Facialis

 

 

 

 

TUS SORULARI ANATOMİ - TUS ANATOMİ SORULARI - TUS - ANATOMİ - SORULARI - CEVAPLARI - SORU ÖRNEKLERİ