Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SINAVI SORULARI

TUS SINAVLARINDA ÇIKAN SORULAR
 
 
1. HBsAg(+) olan bir kişinin inaktif taşıyıcı olarak değerlendirilebilmesi için gerekli serum biyomarker sonuçları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
 

2. Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A)Hiperpotasemi

B)Hiperkalsemi

C)Hipotermi

D)Hipopotasemi

E)Trisiklik antidepresan alımı

 

3. Aşağıdakilerden hangisi canalis vertebralis içerisinde bulunmaz?

A)Ligamentum denticulatum

B)Ligamentum longitudinale anterius

C)Ligamentum longitudinale posterius

D)Filum terminale

E)Cauda equina

 

4 Aşağıdakilerden hangisi canalis vertebralis içerisinde bulunmaz?

A)Ligamentum denticulatum

B)Ligamentum longitudinale anterius

C)Ligamentum longitudinale posterius

D)Filum terminale

E)Cauda equina

 

5.Aşağıya baktığında çift gördüğünden şikâyet eden bir hastada aşağıdaki kranial sinirlerin hangisinde paralizi olduğu düşünülmelidir?

A)N. opticus

B)N. oculomotorius

C)N. trochlearis

D)N. abducens

E)N. trigeminus

 

6 Aşağıdakilerden hangisi musculus scalenus anterior’un ön yüzü ile yakın komşuluk yapar?

A)Nervus accessorius

B)Nervus hypoglossus

C)Nervus phrenicus

D)Nervus laryngeus recurrens

E)Plexus brachialis’in kökleri

 

7. Musculus iliopsoas’ın en güçlü antagonisti aşağıdakilerden hangisidir?

A)M. tensor fasciae latae

B)M. gluteus maximus

C)M. gluteus medius

D)M. piriformis

E)M. obturatorius internus

 

8.Aşağıdaki bağlardan hangisi koparsa caput radii serbest kalır?

A)Ligamentum collaterale radiale

B)Ligamentum collaterale ulnare

C)Ligamentum anulare radii

D)Chorda obliqua

E)Ligamentum carpi radiale

 

9.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi capsula interna’nın medialinde bulunur?

A)Claustrum

B)Putamen

C)Globus pallidus

D)Gyri insulae

E)Talamus

 

10.Aşağıdaki yapılardan hangisi orta kulak boşluğunda bulunmaz?

A)Stapes

B)Eminentia pyramidalis

C)Prominentia canalis facialis

D)Ductus cochlearis

E)Plexus tympanicus

 

11. Perikart tamponadı olan bir hastaya, perikardiyosentez öncesi aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A)Hastanın oturur pozisyona getirilmesi

B)İntravenöz hidrate edilmesi

C)Monitörize edilmesi

D)Diüretik verilmesi

E)Pozitif inotropik ajan verilmesi


12. Aşağıdakilerden hangisi en sık karşılaşılan doğal kapak endokardit etkenidir?

A)Koagülaz negatif stafilokoklar

B)Pnömokoklar

C)Mantarlar

D)Enterokoklar

E)Streptokoklar

 

13. Aşağıdaki kişilerin hangisinde pandemik H1N1 influenza virusunun hastalık oluşturma sıklığı diğerlerine kıyasla daha düşüktür?

A)1 yaş altı çocuklar

B)1-25 yaş arası sağlıklı kişiler

C)65 yaş üstü sağlıklı kişiler

D)Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler

E)İmmün sistemi baskılanmış kişiler

 

14. Ani başlayan ateş, öksürük ve paslı balgam yakınması ile başvuran hastanın akciğer grafisinde sağ alt akciğer bölgesinde homojen konsolidasyon ve hava bronkogramı görüntüsü saptanıyor. Bu hastanın fizik muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisinin saptanma olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür?

A)Konsolidasyon alanında vokal fremitus azalması

B)Sağ hemitoraksın solunuma katılımında azalma

C)Konsolidasyon alanında tüber sufl duyulması

D)Konsolidasyon alanında inspiratuvar ince ral duyulması

E)Konsolidasyon alanında matite alınması

 

15. Yirmi dört yaşında, sigara içmeyen bir erkek, 5 gündür süren öksürük, dispne ve bol miktarda pürülan balgam çıkarma yakınmaları nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 9 yaşında pnömoni geçirdiği, o tarihten beri öksürük, balgam çıkarma ve zaman zaman hemoptizi yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

B)Bronşiektazi

C)α1-antitripsin eksikliği

D)Aktif akciğer tüberkülozu

E)Bronşiyal astım

 

16. Elli yaşında, sigara kullanan, hiperlipidemisi olan bir erkek hasta eforla gelen ve 5 dakika süren substernal ağrı tanımlıyor. Bu hastada tanı amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)Kardiyak troponin T düzeyi tayini

B)Eforlu elektrokardiyografi

C)Ekokardiyografi

D)Akciğer grafisi

E)Kreatin fosfokinaz enzim düzeyi tayini

 

17. Aşağıya baktığında çift gördüğünden şikâyet eden bir hastada aşağıdaki kranial sinirlerin hangisinde paralizi olduğu düşünülmelidir?

A)N. opticus

B)N. oculomotorius

C)N. trochlearis

D)N. abducens

E)N. trigeminus

 

18. Perikart tamponadı olan bir hastaya, perikardiyosentez öncesi aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A)Hastanın oturur pozisyona getirilmesi

B)İntravenöz hidrate edilmesi

C)Monitörize edilmesi

D)Diüretik verilmesi

E)Pozitif inotropik ajan verilmesi

 

19. Aşağıdakilerden hangisi musculus scalenus anterior’un ön yüzü ile yakın komşuluk yapar?

A)Nervus accessorius

B)Nervus hypoglossus

C)Nervus phrenicus

D)Nervus laryngeus recurrens

E)Plexus brachialis’in kökleri

 

20. Aşağıdakilerden hangisi en sık karşılaşılan doğal kapak endokardit etkenidir?

A)Koagülaz negatif stafilokoklar

B)Pnömokoklar

C)Mantarlar

D)Enterokoklar

E)Streptokoklar

 

21. Musculus iliopsoas’ın en güçlü antagonisti aşağıdakilerden hangisidir?

A)M. tensor fasciae latae

B)M. gluteus maximus

C)M. gluteus medius

D)M. piriformis

E)M. obturatorius internus

 

22. Aşağıdaki kişilerin hangisinde pandemik H1N1 influenza virusunun hastalık oluşturma sıklığı diğerlerine kıyasla daha düşüktür?

A)1 yaş altı çocuklar

B)1-25 yaş arası sağlıklı kişiler

C)65 yaş üstü sağlıklı kişiler

D)Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler

E)İmmün sistemi baskılanmış kişiler

 

23. Aşağıdaki bağlardan hangisi koparsa caput radii serbest kalır?

A)Ligamentum collaterale radiale

B)Ligamentum collaterale ulnare

C)Ligamentum anulare radii

D)Chorda obliqua

E)Ligamentum carpi radiale

 

24. Ani başlayan ateş, öksürük ve paslı balgam yakınması ile başvuran hastanın akciğer grafisinde sağ alt akciğer bölgesinde homojen konsolidasyon ve hava bronkogramı görüntüsü saptanıyor. Bu hastanın fizik muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisinin saptanma olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür?

A)Konsolidasyon alanında vokal fremitus azalması

B)Sağ hemitoraksın solunuma katılımında azalma

C)Konsolidasyon alanında tüber sufl duyulması

D)Konsolidasyon alanında inspiratuvar ince ral duyulması

E)Konsolidasyon alanında matite alınması

 

25. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi capsula interna’nın medialinde bulunur?

A)Claustrum

B)Putamen

C)Globus pallidus

D)Gyri insulae

E)Talamus

 

26. Yirmi dört yaşında, sigara içmeyen bir erkek, 5 gündür süren öksürük, dispne ve bol miktarda pürülan balgam çıkarma yakınmaları nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 9 yaşında pnömoni geçirdiği, o tarihten beri öksürük, balgam çıkarma ve zaman zaman hemoptizi yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

B)Bronşiektazi

C)α1-antitripsin eksikliği

D)Aktif akciğer tüberkülozu

E)Bronşiyal astım

 

27. Aşağıdaki yapılardan hangisi orta kulak boşluğunda bulunmaz?

A)Stapes

B)Eminentia pyramidalis

C)Prominentia canalis facialis

D)Ductus cochlearis

E)Plexus tympanicus

 

28. Restriktif tipte ventilasyon bozukluğu yapan hastalıklarda, spirometrik muayenede aşağıdaki bulgulardan hangisi saptanır?

A)Rezidüel volümde azalma

B)Total akciğer kapasitesinin normal olması

C)Maksimal inspiratuvar basınçta artma

D)Vital kapasitenin normal olması

E)FEV1/FVC oranında azalma

 

29. Aşağıdaki yapılardan hangisi kalbin sağ atriumunda bulunmaz?

A)Musculi pectinati

B)Ostium sinus coronarii

C)Ostium venae cavae inferioris

D)Fossa ovalis

E)Musculus papillaris posterior

 

30. Ağır seyirli ülseratif kolitin başlangıç tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en uygundur?

A)Sulfasalazin

B)Mesalamin

C)Metronidazol

D)Prednizolon

E)Siklosporin

 

31. Aşağıdaki arterlerden hangisi, ductus deferens’i annulus inguinalis profundus yakınında çaprazlar?

A. epigastrica inferior

B)epigastrica superior

C) iliaca externa

D) obturatoria

E) femoralis

 

32. Pia mater spinalis hangi vertebra seviyesinde kapanır?

A)2. lumbal

B)4. lumbal

C)5. lumbal

D)2. sakral

E)4. sakral

 

33. Restriktif tipte ventilasyon bozukluğu yapan hastalıklarda, spirometrik muayenede aşağıdaki bulgulardan hangisi saptanır?

A)Rezidüel volümde azalma

B)Total akciğer kapasitesinin normal olması

C)Maksimal inspiratuvar basınçta artma

D)Vital kapasitenin normal olması

E)FEV1/FVC oranında azalma

 

34. Ağır seyirli ülseratif kolitin başlangıç tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en uygundur?

A)Sulfasalazin

B)Mesalamin

C)Metronidazol

D)Prednizolon

E)Siklosporin

 

35. Son bir yıldır ellerinde ve ayaklarında uyuşma ve kas krampları olan 42 yaşında bir kadın hastanın muayenesinde Trousseau işareti pozitif bulunmuştur. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 9.8 g/dL, serum kalsiyum düzeyi 7.1 mg/dL, serum fosfor düzeyi 5.6 mg/dL ve serum paratiroid hormonu düzeyi 140 pg/ml (normal: 10-65 pg/ml) olarak saptanmıştır. Bu hasta için en uygun tanısal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kemik dansitometrisi

B)Tc99m sestamibi paratiroid sintigrafisi

C)İdrar siklik adenozin monofosfat düzeyi tayini

D)Serum magnezyum düzeyi tayini

E)Serum kreatinin düzeyi tayini

 

36. Amenore ve galaktore şikâyetleriyle başvuran 44 yaşında bir kadın hastanın serum prolaktin düzeyi 270 ng/ml (normal < 20 ng/ml) olarak bulunmuş ve hipofizinde 1.2 cm lik bir adenom saptanmıştır. Özgeçmişinde kolesistektomi, böbrek taşı ve yakın zamanda da hipertansiyon öyküsü vardır. Dopamin agonisti tedavisine, adetlerin düzene girmesi, prolaktin düzeyinin normalleşmesi ve tümörün küçülmesi ile cevap vermiştir. Bu hastadaki olası neoplazi için araştırılması gereken organlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A)Tiroid ve kolon

B)Paratiroidler ve meme

C)Tiroid ve pankreas

D)Paratiroidler ve pankreas

E)Adrenal bezler ve overler

 

 

 

TUS SINAVI SORULARI - TUS SINAVINDA ÇIKAN SORULARI - TUS - SINAVI - SORULARI - SINAV - 2010